Napelem rendszer - hálózatra visszatápláló és szigetüzemű

Hálózatra visszatápláló napelem rendszer

A közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelem rendszer nagyon egyszerűen és jól működő megújuló energiás rendszer. Létük nagyon előnyös mind annak a háztartásnak, ahol ilyen működik, mind azoknak az országoknak, ahol sok ilyen napelemes rendszer található. Amikor süt a Nap és a rendszer energiát termel, a megtermelt energiamennyiséggel két dolog történhet. Vagy rögtön elfogyasztásra kerül a napelemes rendszernek otthont adó háztartásban, ilyenkor megspórolva a lakóknak a villanyszámla erre az energiamennyiségre vonatkozó részét, vagy visszajut ez a zöldenergia a közüzemi hálózatba.

napelem rendszerek kék ég

Hálózat csatlakozás lehetőségei

2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet alapján kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó fogyasztók (háztartások és vállalkozások is) 50 kW-ig úgynevezett háztartási méretű kiserőművet létesíthetnek.Vagy rögtön elfogyasztásra kerül a napelemes rendszernek otthont adó háztartásban, ilyenkor megspórolva a lakóknak a villanyszámla erre az energiamennyiségre vonatkozó részét, vagy visszajut ez a zöld-energia a közüzemi hálózatba.

Háztartási kiserőművek

 • a felhasználó saját kisfeszültségű hálózatához csatlakozik
 • nem haladja meg a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítményt
 • Max. 50 kW névleges teljesítőképességű

A napelemes rendszerrel megtermelt elektromos áramot az adott helyen lévő áramszolgáltató ( pl.: EON, ELMŰ, stb. ) köteles átvenni. 

Az áramszolgáltató kötelessége ilyenkor a meglévő mérőórát kétirányú mérőórára lecserélni, ami 3X16 A-ig díjmentes.

Mivel, hogy a napelemes rendszert az ingatlan energiafogyasztásához kell méretezni, ezért
hálózatfejlesztésre és hálózatbővítésre ebben az esetben nincs szükség.

Hálózatra visszatápláló napelem rendszer felépítése

A napelem rendszernek 3 fő része van

 • Napelem 
 • Inverterek
 • Termelés – Fogyasztás mérő

Hogyan táplál vissza a napelem rendszer a hálózatba?

A napelemek megtermelik a villamos energiát, ami egyenáram, ez a panelek számától is minőségétől is függ. Ez még nem alkalmas így arra, hogy ellássa berendezéseinket, sem arra hogy visszatápláljunk a hálózatra. Itt lép közbe az inverter ami a napelem által megtermelt villamos energiát 400/230 V, 50Hz váltakozó árammá alakítja át. Az inverter védelmi funkciókkal is rendelkezik (pl.: áramszünet esetén nem táplál vissza, hogy a hálózaton dolgozó szakembereket ne veszélyeztesse) és szinkronban dolgozik a közüzemi hálózattal. A villanyóra sem marad a régi, mert az áramszolgáltató kicseréli az óránkat egy termelés-fogyasztás mérő órára.

Szigetüzemű napelem rendszer

A szigetüzemű napelem rendszer önállóan működik, mindentől függetlenül, ellentétben a hálózatra kapcsolt napelemes rendszerekkel, melyek működéséhez elengedhetetlen a közüzemi villamos hálózathoz való csatlakozás. A sziget üzemű rendszernél a megtermelt elektromos energiát úgynevezett akkumulátor bankban raktározzuk el, és természetesen ezt az energiát tudjuk felhasználni berendezéseink működtetésére.

napelem rendszer naplemente

A napelem rendszer 3 fő része:

 • Napelemes töltőkészülék az akkumulátorok töltésére
 • Napelem panelek
 • Akkumulátor 
 • Inverter (Váltakozó feszültségű fogyasztók esetében)

Az elektromos energia megtermelését a napelemek végzik, és ez az energia a töltőberendezésen keresztül elraktározódik az akkumulátorbankban. Az akkukban lévő villamos áramot kisebb fogyasztóknál (12-24 V feszültség) nem kell használnunk invertert, hanem egy töltésvezérlő elektronika felügyeli rendszerünket, meghosszabbítva ezzel az akkumulátorbank élettartamát. Nagyobb feszültségű fogyasztók (230 Vfeszültség) esetében kell alkalmaznunk invertert.

Milyen esetben kerülhet sor egy szigetüzemű napelemes rendszer kiépítésére?

Szigetüzemű napelemes rendszert akkor érdemes kiépíteni, hogyha nem tudunk a közüzemi hálózatra rácsatlakozni, vagy pedig a hálózatra csatlakozás költsége magas. A szigetüzemű rendszer akár 30-50%-al drágább lehet, mert az egyéb kiegészítő berendezések, az akkumulátorok magas ára és a töltőberendezés teszi ezt a rendszert költségesebbé a hálózatra visszatápláló rendszerhez képest.

Hogyan zajlik egy napelemes rendszer hálózatra kapcsolásának folyamata?

1. Lépés

Első körben személyesen, helyszíni felméréssel megvizsgáljuk a jelenlegi fogyasztásmérő szabványosságát.

Ez azért fontos tényező, mert az áramszolgáltatók megkövetelik egy kivitelező cégtől, hogy körültekintően járjon el úgy, hogy biztonsággal kijelenthessük, a meglévő fogyasztásmérő alkalmas a napelemes rendszer fogadására, valamint esetleges felújítására, vagy pedig teljeskörű szabványosítása szükséges-e.

2. Lépés

Amennyiben az előzőekben mindent rendben találtunk, nincs más hátra, mint cégünket meghatalmaznia, hogy nevében eljárjunk az áramszolgáltatónál.

Az áramszolgáltatók a napelemes rendszerek engedélyeztetéséhez manapság elég széleskörű nyomtatványokkal és információs anyaggal állnak rendelkezésre, melyek között szerepel ameghatalmazás nyomtatvány és az igénybejelentő nyomtatvány. Ezen nyomtatványokkitöltésével elindítható a folyamat. A teljes körűen kitöltött meghatalmazást és igénybejelentéstmegküldjük az áramszolgáltató részére.

3. Lépés

Csatlakozási dokumentáció elkészítése.

Az előzőekben beküldött igénybejelentésre az áramszolgáltató válaszlevelében megküldi a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges levelét, mely a műszaki-gazdasági tájékozató. Ebben leírásra kerül, hogy milyen feltételekkel várja a csatlakozási tervet. Amennyiben a műszaki-gazdasági tájékozatóban nem lett elutasítva a rendszer, abban az esetben elküldjükrészére a csatlakozási tervet és a csatlakozási dokumentáció kivonatot.

4. Lépés

Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása

A csatlakozási dokumentáció jóváhagyásáról az áramszolgáltató jóváhagyó levelet küld,
amennyiben mindent rendben talált, mind a tervet és a csatlakozási dokumentáció kivonatot illetően. Ha tervdokumentációnk pozitív elbírálás alá esett, nincs más hátra, mint a kivitelezés.

5. Lépés

Napelem rendszer kivitelezése

Előzetes kivitelezési időpont egyeztetés után kivitelezzük a napelemes rendszert.

6. Lépés

Napelemes rendszer készre jelentésének folyamata

Az elkészült és beüzemelt rendszert az áramszolgáltató felé, készre kell jelenteni, melyhez az áramszolgáltatók formanyomtatvánnyal rendelkeznek. A formanyomtatvány tartalmazza a kivitelezői nyilatkozatot, a regisztrált villanyszerelő nevét és jogosultsági számát. A készrejelentés részét képezi az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv, valamint a napelemes rendszerről készült fotódokumentáció. Amennyiben ezek elkészültek, megküldjük a
szolgáltató felé.

7. Lépés

Fogyásztásmérő cseréje

A kivitelezői készre jelentés után az áramszolgáltató munkatársai időpontot egyeztetnek az új fogyasztásmérő cseréjére, mely alkalmas a megtermelt és az elfogyasztott villamos energia mérésére. A napelemes rendszer ezután bekapcsolható.

Árajánlat

Fontos információ!
Amennyiben hálózatra visszatápláló napelemes rendszerre kér ajánlatot, 1 fázis rendelkezésre (Pl.: 1X32A stb. ) állása esetén (E.oN, MVM, ELMŰ területen) maximálisan 2,50kW teljesítményű inverter csatlakoztatható a közcélú hálózatra!
Kérjük ezt vegyék figyelembe!

Az itt található formon tud árajánlatot kérni.

Amire feltétlenül szükségünk lesz:

    • Név
    • Email cím
    • Telefonszám
    • Havi villanyszámlájának összege
    • Tető tájolása, felület nagysága
    • Rendelkezésre álló teljesítmény 
    • Tetőfedés anyaga